ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย
นักวิจัย : ประภาพร อุทารพันธุ์
คำค้น : การทำให้บริสุทธิ์,การโคลนยีนไวเทลโลจีนิน,กุ้งแชบ๊วย,ไวเทลโลจีนิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาการเจริญพันธุ์ของกุ้งเพศเมียถูกแสดงออกโดยการเพิ่มขนาดของรังไข่ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมไวเทลลินที่เป็นโปรตีนหลักของโปรตีนโยลัคในไข่กุ้งแชบ๊วย

บรรณานุกรม :
ประภาพร อุทารพันธุ์ . (2551). การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . 2551. "การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . "การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.