ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae"

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae"
นักวิจัย : พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้าน HSV-1 และไวรัสตับอักเสบ และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยงไวรัส ของสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae โดยใช้ Cell Culture Model

บรรณานุกรม :
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . (2548). การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . 2548. "การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae"".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . "การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae"."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ Flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae". กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.