ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
นักวิจัย : นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , กรกนก อิงคนินันท์ , สุธิรา เลิศตระกูล
คำค้น : กึ่งเรื้อรัง,พิษแบบ,รากพุดจีบ,สารสกัดสมุนไพร,เฉียบพลัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบในหนูแรทเพศผู้และเพศเมีย

บรรณานุกรม :
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , กรกนก อิงคนินันท์ , สุธิรา เลิศตระกูล . (2552). การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , กรกนก อิงคนินันท์ , สุธิรา เลิศตระกูล . 2552. "การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , กรกนก อิงคนินันท์ , สุธิรา เลิศตระกูล . "การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , กรกนก อิงคนินันท์ , สุธิรา เลิศตระกูล . การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.