ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : Pseudomonas,ยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผล,สารฟีนาซีนที่ผลิต,แบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตสารฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa และศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารพินาซีนและสารอนุพันธ์ของฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเพิ่มปริมาณของสารฟินาซีนและสารอนุพันธ์ของฟินาซีนให้ได้ปริมาณมาก

บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2550). การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . 2550. "การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.