ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : armigera,Helicoverpa,Hubner,ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,เชื้อโรคบาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2529). การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2529. "การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2529. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2529.