ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002
นักวิจัย : ประวิตร พุทธานนท์
คำค้น : 90001,90002,พันธุ์ผสมรวม,พันธุ์ผสมรวมที่สร้าง,สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง,เบื้องต้น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวิตร พุทธานนท์ . (2525). การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิตร พุทธานนท์ . 2525. "การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิตร พุทธานนท์ . "การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2525. Print.
ประวิตร พุทธานนท์ . การเปรียบเทียบเบื้องต้น 16 พันธุ์ผสมรวมที่สร้างจาก สายพันธุ์ลูกที่ผสมตัวเอง 1 ชั่วของพันธุ์ผสมรวม 90001 และ 90002. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2525.