ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน
นักวิจัย : กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
คำค้น : ข้อมูลทางโลหิตวิทยา,จีโนไทป์,ฟีโนไทป์ซับซ้อน,โรคธาลัสซีเมีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . (2542). จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . 2542. "จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . "จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.