ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : โสพิศ วงศ์คำ , ชัยศิริ วงศ์คำ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คำค้น : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะ,มะเร็งท่อน้ำดี,มิวซิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
โสพิศ วงศ์คำ , ชัยศิริ วงศ์คำ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . (2546). มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสพิศ วงศ์คำ , ชัยศิริ วงศ์คำ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . 2546. "มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสพิศ วงศ์คำ , ชัยศิริ วงศ์คำ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . "มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
โสพิศ วงศ์คำ , ชัยศิริ วงศ์คำ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.