ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : อรุณี เจตศรีสุภาพ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้จะศึกษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมียทั้งชนิดที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรงที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บรรณานุกรม :
อรุณี เจตศรีสุภาพ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ . (2547). พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ . 2547. "พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ . "พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ . พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.