ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
นักวิจัย : จริยา ชมวารินทร์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา ชมวารินทร์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . (2538). การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จริยา ชมวารินทร์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . 2538. "การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จริยา ชมวารินทร์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . "การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538. Print.
จริยา ชมวารินทร์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2538.