ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์
นักวิจัย : ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ , เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
คำค้น : Formualtion,Saguinavir,ครั้ง,รับประทานวันละ,เทียบกับวันละ,ให้ต้านไวรัสเอดส์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ , เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ . (). การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ , เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ . . "การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ , เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ . "การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ , เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ . การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .