ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ
นักวิจัย : ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
คำค้น : กระดูกต้นขาปกติ,กระดูกสันหลังระดับเอว,ความหนาแน่น,สตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . (). ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . . "ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . "ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาปกติในสตรีภาคตะวันออกฌแยงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .