ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
นักวิจัย : วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , จริยา ชมวารินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาของเชื้อ S.aureus เกี่ยวกับการสร้างสารพิษและการเกิดโรค

บรรณานุกรม :
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , จริยา ชมวารินทร์ . (2540). การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , จริยา ชมวารินทร์ . 2540. "การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , จริยา ชมวารินทร์ . "การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , จริยา ชมวารินทร์ . การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.