ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
นักวิจัย : สุรีย์พร กฤษเจริญ , พรทิพย์ อารีย์กุล
คำค้น : การดูแลตนเอง,หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุรีย์พร กฤษเจริญ , พรทิพย์ อารีย์กุล . (2538). การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , พรทิพย์ อารีย์กุล . 2538. "การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , พรทิพย์ อารีย์กุล . "การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538. Print.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , พรทิพย์ อารีย์กุล . การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2538.