ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : มหาวิทยาลัยนเรศวร,แพทย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินรูปแบบและคุณภาพของผลผลิต เพื่อสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2546). แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2546. "แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.