ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m)
นักวิจัย : เที่ยง ภูมิสะอาด , ประกิต จำปาชนม์
คำค้น : อาร์คทัฟเนส,ไดกราฟ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เที่ยง ภูมิสะอาด , ประกิต จำปาชนม์ . (2540). อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เที่ยง ภูมิสะอาด , ประกิต จำปาชนม์ . 2540. "อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เที่ยง ภูมิสะอาด , ประกิต จำปาชนม์ . "อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
เที่ยง ภูมิสะอาด , ประกิต จำปาชนม์ . อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.