ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
นักวิจัย : คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ . (). โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ . . "โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ . "โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ . โครงการ AIR KLEAN: หุ่นยนต์กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .