ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน
นักวิจัย : ชลธิศา เวทโอสถ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิศา เวทโอสถ . (2556). การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชลธิศา เวทโอสถ . 2556. "การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชลธิศา เวทโอสถ . "การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556. Print.
ชลธิศา เวทโอสถ . การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2556.