ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn)
นักวิจัย : ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ . (). Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ . . "Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ . "Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ . Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .