ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ
นักวิจัย : นิตยา ตาแม่ก๋ง
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ทุนส่วนตัว
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา ตาแม่ก๋ง . (2558). ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . 2558. "ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . "ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.