ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ
นักวิจัย : อานุภาพ วรรณคนาพล
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานุภาพ วรรณคนาพล . (2558). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อานุภาพ วรรณคนาพล . 2558. "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อานุภาพ วรรณคนาพล . "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
อานุภาพ วรรณคนาพล . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.