ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม
นักวิจัย : อุปถัมภ์ นาครักษ์ , อุปถัมภ์ นาครักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุปถัมภ์ นาครักษ์ , อุปถัมภ์ นาครักษ์ . (2557). การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุปถัมภ์ นาครักษ์ , อุปถัมภ์ นาครักษ์ . 2557. "การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุปถัมภ์ นาครักษ์ , อุปถัมภ์ นาครักษ์ . "การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
อุปถัมภ์ นาครักษ์ , อุปถัมภ์ นาครักษ์ . การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.