ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย
นักวิจัย : เจษฎา วิชาพร , เจษฎา วิชาพร
คำค้น : ไบโอเจนิค , เอมีน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจษฎา วิชาพร , เจษฎา วิชาพร . (2558). การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจษฎา วิชาพร , เจษฎา วิชาพร . 2558. "การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจษฎา วิชาพร , เจษฎา วิชาพร . "การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
เจษฎา วิชาพร , เจษฎา วิชาพร . การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.