ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล
นักวิจัย : ดวงฤดี ลาศุขะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงฤดี ลาศุขะ . (). ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงฤดี ลาศุขะ . . "ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงฤดี ลาศุขะ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ดวงฤดี ลาศุขะ . ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .