ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
นักวิจัย : กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล , กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล , กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล . (2559). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล , กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล . 2559. "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล , กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล . "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล , กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล . การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.