ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2546). การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2546. "การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.