ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด
นักวิจัย : รัตนา การุญบุญญานันท์ , รัตนา การุญบุญญานันท์
คำค้น : ภาระบิด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา การุญบุญญานันท์ , รัตนา การุญบุญญานันท์ . (2557). การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา การุญบุญญานันท์ , รัตนา การุญบุญญานันท์ . 2557. "การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา การุญบุญญานันท์ , รัตนา การุญบุญญานันท์ . "การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
รัตนา การุญบุญญานันท์ , รัตนา การุญบุญญานันท์ . การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.