ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว
นักวิจัย : ชนินทร์ อัมพรสถิร , ชนินทร์ อัมพรสถิร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ชนินทร์ อัมพรสถิร . (2551). การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ชนินทร์ อัมพรสถิร . 2551. "การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ชนินทร์ อัมพรสถิร . "การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ชนินทร์ อัมพรสถิร . การตรวจวัดผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชตระกูลถั่ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.