ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา
นักวิจัย : วุฒิพงษ์ เรือนทอง , วุฒิพงษ์ เรือนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิพงษ์ เรือนทอง , วุฒิพงษ์ เรือนทอง . (2553). การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง , วุฒิพงษ์ เรือนทอง . 2553. "การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง , วุฒิพงษ์ เรือนทอง . "การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วุฒิพงษ์ เรือนทอง , วุฒิพงษ์ เรือนทอง . การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.