ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า
นักวิจัย : ประธาน วงศ์ตาหล้า , ประธาน วงศ์ตาหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประธาน วงศ์ตาหล้า , ประธาน วงศ์ตาหล้า . (2551). การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประธาน วงศ์ตาหล้า , ประธาน วงศ์ตาหล้า . 2551. "การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประธาน วงศ์ตาหล้า , ประธาน วงศ์ตาหล้า . "การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ประธาน วงศ์ตาหล้า , ประธาน วงศ์ตาหล้า . การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.