ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : antigen
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา dกรมดกหดหกดหกหก
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2556). การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2556. "การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.