ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น
นักวิจัย : ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ . (2551). การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ . 2551. "การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ . "การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ . การไช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อความน่าสนใจและความเข้าใจในรายวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.