ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น
นักวิจัย : สิริวดี พรหมน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริวดี พรหมน้อย . (2556). การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริวดี พรหมน้อย . 2556. "การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริวดี พรหมน้อย . "การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สิริวดี พรหมน้อย . การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนรายวิชาชีวววิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.