ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง
นักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดุลย์ พุกอินทร์ . (2552). วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดุลย์ พุกอินทร์ . 2552. "วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดุลย์ พุกอินทร์ . "วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อดุลย์ พุกอินทร์ . วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.