ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว
นักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุษฎี บุญธรรม . (2557). การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดุษฎี บุญธรรม . 2557. "การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดุษฎี บุญธรรม . "การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ดุษฎี บุญธรรม . การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.