ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น
นักวิจัย : สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ 2553
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์ . (2555). การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์ . 2555. "การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์ . "การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์ . การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.