ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : ธนากร ธนวัฒน์ , น้อมจิตต์ นวลเนตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนากร ธนวัฒน์ , น้อมจิตต์ นวลเนตร์ . (2552). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนากร ธนวัฒน์ , น้อมจิตต์ นวลเนตร์ . 2552. "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนากร ธนวัฒน์ , น้อมจิตต์ นวลเนตร์ . "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธนากร ธนวัฒน์ , น้อมจิตต์ นวลเนตร์ . พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.