ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
นักวิจัย : วิชดา ลิวนานนท์ชัย , นภดล พัฒนะศิษอุบล , นรา หัตถสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชดา ลิวนานนท์ชัย , นภดล พัฒนะศิษอุบล , นรา หัตถสิน . (). การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชดา ลิวนานนท์ชัย , นภดล พัฒนะศิษอุบล , นรา หัตถสิน . . "การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชดา ลิวนานนท์ชัย , นภดล พัฒนะศิษอุบล , นรา หัตถสิน . "การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิชดา ลิวนานนท์ชัย , นภดล พัฒนะศิษอุบล , นรา หัตถสิน . การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .