ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
นักวิจัย : จงเจริญ เมตตา
คำค้น : ศึกษาการ , สาธารณสุข , วิทยุกระจายเสียง , ด้านการแพทย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงเจริญ เมตตา . (2530). ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงเจริญ เมตตา . 2530. "ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงเจริญ เมตตา . "ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2530. Print.
จงเจริญ เมตตา . ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2530.