ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
นักวิจัย : ชลธิป พงศ์สกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิป พงศ์สกุล . (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลธิป พงศ์สกุล . 2550. "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลธิป พงศ์สกุล . "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ชลธิป พงศ์สกุล . ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน Thiopurine S-methyltransferase และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยา axathioprine ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.