ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555
นักวิจัย : วชิราพร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วชิราพร เกิดสุข . (2556). ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วชิราพร เกิดสุข . 2556. "ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วชิราพร เกิดสุข . "ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วชิราพร เกิดสุข . ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.