ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
นักวิจัย : วีรจิตต์ โชติมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรจิตต์ โชติมงคล . (2546). การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรจิตต์ โชติมงคล . 2546. "การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรจิตต์ โชติมงคล . "การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
วีรจิตต์ โชติมงคล . การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.