ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส
นักวิจัย : พวงรัตน์ ภักดีโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ ภักดีโชติ . (2556). ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ . 2556. "ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ . "ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ . ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยฟรุกโทส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.