ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04)
นักวิจัย : จักรพงษ์ นนท์ไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ นนท์ไทย . (2556). ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพงษ์ นนท์ไทย . 2556. "ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพงษ์ นนท์ไทย . "ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
จักรพงษ์ นนท์ไทย . ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.