ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
นักวิจัย : ภักดี วังคะฮาต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภักดี วังคะฮาต . (2545). การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภักดี วังคะฮาต . 2545. "การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภักดี วังคะฮาต . "การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ภักดี วังคะฮาต . การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.