ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น
นักวิจัย : ปาริฉัตร ประจะเนย์ , ธรา ธรรมโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปาริฉัตร ประจะเนย์ , ธรา ธรรมโรจน์ . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ , ธรา ธรรมโรจน์ . 2552. "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ , ธรา ธรรมโรจน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ , ธรา ธรรมโรจน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 ชิ้นแรกกับกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.