ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ
นักวิจัย : จิราภรณ์ หลาบคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ หลาบคำ . (). ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราภรณ์ หลาบคำ . . "ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราภรณ์ หลาบคำ . "ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จิราภรณ์ หลาบคำ . ชุด สิทธิ ประโยชน์ การ จ้าง งาน ลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อ จูงใจ บุคลากร ใน ระบบ บริการ สุขภาพ ภาค รัฐ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .