ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
นักวิจัย : วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , อุทุมพร ดีศรี
คำค้น : ครุวิจัยซากดึกดำบรรพ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถานที่ฝึกอบรมบริเวณอาคารศึกษาวิจัย และห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อาคารพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์

บรรณานุกรม :
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , อุทุมพร ดีศรี . (2553). โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , อุทุมพร ดีศรี . 2553. "โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , อุทุมพร ดีศรี . "โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วราวุธ สุธีธร , สุรเวช สุธีธร , อุทุมพร ดีศรี . โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.