ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที
นักวิจัย : เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . (). การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . . "การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . "การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าแบบสุ่ม เปิดเผยการรักษาในหลายสถาบันเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาแอพติวัสที่เสริมฤทธิ์ให้แรงขึ้นด้วยยาริโทนาเวียร์ (ยาทิพรานาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับยาเพรซิสตา) (ยาดารูนาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วยที. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .