ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม
นักวิจัย : ดรุณี มูลโรจน์ , วิภา ประพินอักษร , นันทา เป็งเนตร์ , นคร สานิชวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี มูลโรจน์ , วิภา ประพินอักษร , นันทา เป็งเนตร์ , นคร สานิชวรรณ . (2556). การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี มูลโรจน์ , วิภา ประพินอักษร , นันทา เป็งเนตร์ , นคร สานิชวรรณ . 2556. "การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี มูลโรจน์ , วิภา ประพินอักษร , นันทา เป็งเนตร์ , นคร สานิชวรรณ . "การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ดรุณี มูลโรจน์ , วิภา ประพินอักษร , นันทา เป็งเนตร์ , นคร สานิชวรรณ . การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.